• Svenska
  • English

Prefence är ett nischat innovativt företag som har fokus på att ta fram och sälja utrustning och tillbehör, främst till transportbilar (lätta lastvagnar upp till 3,5 ton). Med produkter från Prefence blir bra bilar bättre; säkrare, bekvämare och får

en förbättrad totalfunktion som nyttofordon och arbetsplats. Prefence har produkter till flertalet bilfabrikat och är marknadsledare i Norden. Inriktningen är att fortsätta expansionen i övriga Europa i takt med att kunderna efterfrågar lösningar.

Sverige ligger traditionellt långt framme när det säkerhet och utrustningskrav på transportbilar